martes, 28 de maio de 2019

Poemarios de Carlos Negro, recensión de Pedro Suárez (4º ESO B)


Makinaria, que narra a historia dun neno adolescente que fala sobre a velocidade, os coches e as motos. Para que o entendades “Esa xente con gasolina nas veas”.


Masculino singular é un libro super interesante que narra os estereotipos dunha sociedade patriarcal coma na que vivimos. Defende todos os dereitos das mulleres e a igualdade cos dos homes. Un libro que rompe cos estereotipos dos míticos grupos de amigos dos que os homes sempre van.Penúltimas tendencias é un libro que narra a sociedade capitalista na que vivimos onde todos consumimos e somos consumidos. Unha sociedade patriarcal onde os anuncios marcan os estándares de beleza ao que as mulleres son atadas. En todos ou case todos os anuncios nos que sae unha muller ten un estándar que se repite en todos. Tamén conta a historia de rapazas que non seguen eses estereotipos, ás que a sociedade lles chama “raras”

Ningún comentario:

Publicar un comentario