sábado, 11 de marzo de 2017

A emigración e os refuxiados, Jimena Lema Collazo (4º ESO A)

`
Os inicios da emigración remóntanse a Revolución Industrial. Entre 1800 e 1924 migrou unha gran cantidade de europeos. Moitos deles galegos, xa que en Galicia escaseaba o traballo e as familias non tiñan atopaban outra maneira de obter ingresos. Isto produciu unha crise demográfica, tanto en Galicia como no resto dos países europeos.

Dende a opinión de moitas persoas, os emigrantes foron severamente reprimidos durante toda a historia, debido, na súa maioría, polo sentimento de nacionalidade que había nos países aos que esta xente chegaba. Unha das principais causas desta represión é que a xente cun forte sentimento de nacionalidade non acostuma a integrar a xente doutras nacionalidades.

Nos últimos anos, estivéronse producindo diferentes guerras e revolucións nalgúns países de Occidente como Siria ou africanos.

Moitos destes últimos estiveron ás portas da morte, tras cruzar mares en pequenas embarcacións moi básicas con grandes cantidades de persoas, moitas delas, sen chegar ao seu destino.

Falando dos sirios, nos últimos anos están a sufrir unha das maiores guerras e unha grande crise humanitaria. Miles de persoas, trantan de fuxir formando cadeas humanas para tratar de chegar ao resto de países europeos da guerra civíl deste país que se iniciou en 2011.

Ningún comentario:

Publicar un comentario