martes, 31 de xaneiro de 2017

A Paz, Sarai Pose Fariña (2º ESO)

A paz é moito máis que a ausencia de guerra. Falar de paz é falar de igualdade de oportunidades para todas as persoas; de respecto dos dereitos e liberdades; de solidariedade e cooperación entre todas as persoas para crear un mundo de benestar compartido e de xustiza social.

Para que haxa paz no mundo teñen que darse unha serie de valores humanos. Algúns destes valores son: aceptación, calma, atención, comprensión, igualdade, respecto, honestidade, cooperación, solidariedade, etc. Co ensino e transmisión deste tipo de valores a toda a poboación debería ser posible a paz no mundo. Penso que para que a paz sexa posible no mundo ten que haber unha base educativa. Se educamos as persoas cos valores que citamos anteriormente, a violencia, as guerras, o acoso, as pelexas...non deberían existir.

No mundo convivimos moitas culturas con crenzas, valores e costumes diferentes pero penso que isto non debería ser unha barreira para que non haxa paz. Dende o respecto, a cooperación, a igualdade, etc entre todas as persoas deberíamos ser capaces de proclamar a paz.

Aínda que penso que é moi difícil chegar a alcanzar a paz mundial debido a que detrás de moitas guerras soe haber motivos económicos, creo que si loitamos por unha boa educación podemos chegar a que cada vez estas guerras se reduzan e nalgún momento chegue a existir a paz mundial.

Ningún comentario:

Publicar un comentario