domingo, 3 de abril de 2016

Ninguén, crítica social aos controladores mundiais do comercio, Paula González Castro (3º ESO)

Esta canción é unha crítica social aos grandes controladores mundiais do comercio, aos que lles dan igual os perigos medioambientais que producen as actividades económicas, e que ademais enganan as persoas para que traballen ao seu servizo sen que se teña en conta o medio ambiente nin o seu salario, seguirán roubando a cidadanía mentres non se faga algo.

Un caso grave de contaminación é a planta de celulosa de Pontevedra, Ence, que contaminou a ría, por culpa diso mariscadores que vivían diso non poden porque o marisco está contaminado.

Tamén convén tratar o tema dos parques eólicos que hai por toda Galicia, que contaminan ao instalalos e é un impacto visual para a paisaxe galega.

A sobreexplotación forestal tamén é un grave problema medioambiental, xa que se talan moitas árbores, ben para fabricar papel ou para construír edificios que despois ningén ocupará. O uso masivo dos ríos para crear encoros e producir enerxía e os desastres que houbo estes últimos anos cos barcos que se afundían nas costas galegas e deixaban toda a auga contaminada polos residuos contaminantes, é un problema que se repite habitualmente na nosa terra. A sobreexplotación das terras para cultivos de alimentos ou ben por un incendio, que unha vez esgotados os seus recursos serán abandonadas e xamais volvéran a florecer, as persoas que compreron inmobles e as estafaron.

É por isto os galegos emigran a pesar de que en Galicia existen todos os recursos para que os galegos pouidesen vivir na súa terra, pero os gobernos non fan nada para mellorar a terra nin as condicións dos traballadores.

Paula González Castro 3ºA

Ningún comentario:

Publicar un comentario